Diabetesfoten

Ett vägledningsprogram för gipsning av diabetesfot
Mål

Att

  • Med detta interaktiva koncept visa på olika gipstekniska lösningar för att uppnå avlastning vid diabetesfotsår eller Charcotförändringar
  • Kvalitetssäkra gipsbehandling vid fotsår och osteoartropati samt minimera komplkationer i form av skav och tryck.
  • Underlätta rätt val av gips - eller syntetförband vid olika typer av sårlokalisationer och i olika skeden av läkningsprocessen.
  • Känna till bakgrunden till sårorsaken och göra en idividuell behandlingsform utifrån pateinetens förmåga att tolerera behandlingen.
  • Hitta en bra övergång i rätt sårläkningsstadie till ortopedteknisk försörjning.

Per Flink
Gipstekniker
Skånes Universitetssjukhus


Thorleif Strand
Gipstekniker
Poptek Gipsteknik AB


Paul Ipsen
Gipstekniker
Hässleholms lasarett


I samarbete med

och Doc Jan Apelqvist
Endokrinologiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus


Login

Login


Lösen